top of page

Klachtenregeling voor patiënten


Wat te doen als u niet tevreden bent? Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag ons om een verhelderend gesprek.

Onze tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier deed.

U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.NMT Klachtenregeling

Als u besluit uw probleem per brief aan de NMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt.​​NMT Klachtformulier

Onder deze link vindt u het formulier waar u een klacht mee in kunt dienen.

bottom of page