Betalingsvoorwaarden Infomedics

Uw zorgverlener heeft de vordering die hij op u heeft overgedragen aan Infomedics en hanteert derhalve de betalingsvoorwaarden van Infomedics.

  • Indien mogelijk mag Infomedics de factuur, of een deel van de factuur, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.

  • De factuur dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig te worden voldaan en deze vervaldatum geldt ook als de zorgverzekeraar deze factuur volledig of deels voldoet.

  • Indien de factuur niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de factuur is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is rente verschuldigd.

  • Indien de factuur niet op tijd is betaald, mag Infomedics incassomaatregelen nemen. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met het innen van de factuur komen voor uw rekening, inclusief eventuele BTW. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens de Wet Incassokosten (sinds 1 juli 2012).

  • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.

  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de factuur of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.

  • Mocht één van de bepalingen van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kunt u tot 30 dagen na de factuurdatum indienen bij Infomedics. Dit kunt u doen via infomedics.nl of door te bellen naar 0900 - 777 7771.